Kullanım Şartları

FONLABENİ Kullanım Şartları

FONLABENİ WEB SİTESİ GİZLİLİK KOŞULLARI
Güvenin ve gizliliğin sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. FONLABENİ, kullanıcılarının Gizlilik Haklarına saygılıdır ve gizliliğin korunması amacıyla gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu Siteyi kullanıyor olmanız, Gizlilik Koşullarını ve Kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteye girmeyeniz veya kullanmayınız.

FONLABENİ web sitesini ziyaret ettiğiniz zamanlarda periyodik olarak lütfen Kullanım Şartları’nı okuyunuz.

1. KULLANICI BİLGİLERİ
Kullanıcı olarak girilen, iletilen veya bulunması halinde FONLABENİ aracılığıyla gönderilen her türlü materyalden / bilgiden (her türlü yazı, makale, doküman, iletilen görüş ve düşünceler dâhil) kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, FONLABENİ sitesine iletilen / gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını kabul ve garanti etmiş sayılır.

FONLABENİ'nin, gerekmesi halinde siteye konulan ve kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. FONLABENİ, herhangi kullanıcı ya da site içeriğinde yer alan içeriği/bilgiyi inceleme, içeriğe dikkat çekme, değiştirme, geri çevirme veya site kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır.

FONLABENİ, sizinle ilgili hiçbir kişisel bilginizi web sitesinde barındırmaz. Saklanan bilgiler tamamen istatistiksel bilgiler olup hiçbir kişisel bilgi içermez. Tüm kişisel bilgileriniz güvenli bir alanda saklanmaktadır.

FONLABENİ üzerinden yapacağınız işlemler için belirli bir aşamadan sonra “Üye Girişi” yapmanız ve işlemlerinizi kişisel bilgilerinizle tamamlamanız istenecektir. Eğer ortak bir bilgisayar kullanıyorsanız, işlemleriniz tamamlandıktan sonra “Çıkış İşlemi” yapmanız gerekecektir. Aksi takdirde üyelik işlemleriniz ya da site içerisinde yapmış olduğunuz işlemler üzerinde 3. kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden FONLABENİ sorumlu olmayacaktır.

FONLABENİ, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.

1.1. Fikri Mülkiyet Hakları
FONLABENİ, bazıları kendine, bazıları ise 3.şahıslara ait telif hakkına konu olan projeler ile bilgi ve materyalleri barındırmaktadır. FONLABENİ, bu proje, bilgi ve materyallerle ilgili telif hakkına sahiptir. Kullanıcı, FONLABENİ’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde proje, içerik ve materyalleri yayınlayamaz, satamaz ve yasal olmayan şekilde kullanılmasına yardım edemez. Aynı zamanda Kullanıcı FONLABENİ’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağını da kabul etmektedir.

FONLABENİ, her türlü izinsiz müdahale ve/veya uygulama karşısında yasal yaptırımları kullanma hakkını saklı tutar.

1.2. Kişisel Bilgilerin Kullanılması ve Açıklanması
FONLABENİ kuralları gereği, sunucularda toplanan ve kullanıcıların tanımlanabildiği bilgiler, bu bilgilere erişimi olan sistem operatörleri tarafından, aşağıdaki haller dışında açıklanmaz:

 

·        Kolluk kuvvetlerinin, geçerli bir mahkeme çağrısı veya zorunlu bir istek ile başvuruda bulunması,

·        Etkilenen kullanıcının izin vermesi,

·        Eğer gerekirse, kötüye kullanım şikâyetlerinin incelenmesi için yasal danışmanına veya atanacak şahsa verilmesi,

·        Bilgilerin, bir bot tarafından yapılan sayfa ziyaretine mahsus olması durumunda ve bu bilgilerin açıklanmasının, teknik problemin çözümü için gerekli olması halinde,

·      Kullanıcının site yorumlarını tahrip etmesi veya zarar verici tavırlar içinde olması durumunda, IP'sinin sisteme girişe kapatılmasına yönelik olarak veya ilgili İnternet Servis Sağlayıcısına yapılacak dilekçenin düzenlenmesine yardım etmek üzere,

·        Gerektiğinde, kullanıcılarının veya kamunun, haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumaya yönelik olmak üzere.

·        Bilgilerinizi ilgili yasalar, mahkeme celbi veya düzenlemeler gereği ifşa edebiliriz.

·        Ayrıca verilerinizi, bu verileri gizli tutma zorunluluğu olan ve bizim adımıza hareket eden üçüncü taraflara ve profesyonel danışmanlara ifşa edebiliriz.

Kişisel veriler, veri gizliliğine ilişkin ilgili yerel yasalar ve düzenlemeler uyarınca işlenmektedir. Kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen iş amaçları gereği işlenir, saklanır ve ifşa edilir:

·        Size mümkün olan en yüksek düzeyde hizmet sağlamak ve web sitemizden en iyi hizmeti almanıza yardımcı olmak, diğer yönetimsel amaçlar ve iç analiz, bir anketin parçası olarak katılımda bulunmak veya geri bildirim almak.

·        Kişisel olmayan veriler seyahat eğilimlerini ve/veya demografik bilgileri derlemek ve analiz etmek amacıyla kullanılabilir.

·        Hizmetlerimiz reşit olmayan kişilerin kullanımına yönelik değildir. Reşit olmayan kişilerden bilerek kişisel bilgi toplamayız.

·        Kişisel bilgilerinizi ve niteliğini korumayı amaçlarız. Bilgilerinizin güvencede olması ve niteliğinin korunması için, bazı önemli bilgilerin iletilmesinde şifre kullanılması gibi uygun önlemler ve işlemler uygularız.

·     Bazı durumlarda, web sitesinden sağladığınız bilgilere ek olarak, farklı kaynaklardan, örneğin adresinizi doğrulayan bilgiler ya da işletmenizle ilgili başka bilgiler alabiliriz. Buradaki amacımız, topladığımız bilgilerin doğrulanması ve size daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için yardım almaktır.

1.3. Bilgilerin Aktarılması ve 3. Tarafların Verileri İşlemesi
3. tarafın verileri FONLABENİ’nin bir üyesi adına işleyeceği durumlarda, 3. tarafın bu kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemleri alması zorunludur.
Verilerinizin başka bir şirkete aktarılması gerekiyorsa, bu tür şirketleri kişisel verilerinizi tüm ilgili kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde işlemeleri için yönlendiririz. Ayrıca böyle bir aktarımın yasal olması için gereken diğer önlemleri de alırız.

1.4. Şifreler
Tüm kullanıcıların kendilerine tahmin edilmesi güç bir şifre seçmeleri ve bunu asla başkalarıyla paylaşmamaları tavsiye edilir. Hiç kimse bilinçli olarak, bir başkasının şifresini, doğrudan ya da dolaylı olarak kamuya açık hale getiremez.

1.5. Bilgilerin Gönüllü Olarak İfşa Edilmesi
Herkesin erişimine açık alanlarda gönüllü olarak ifşa ettiğiniz her tür kişisel bilgi veya içerik halka açık hale gelir ve diğer kullanıcılar tarafından elde edilip kullanılabilir. Herkesin erişimine açık bu tür alanlarda kişisel bilgilerinizi ifşa etmeden önce dikkatli davranmanız gerekir.

1.6. Proje Sahipleri
Proje sahipleri, Kullanıcı Sözleşmemizi onaylayarak diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini istismar etmemeyi kabul etmiş olurlar. İstismar, kişisel bilgilerin Proje sahibinin projesinde açık şekilde belirtilmiş amaçlar dışında veya açık şekilde belirtilmiş ürün veya hizmetlerle doğrudan ilintili olmayan bir amaç için kullanılması olarak tanımlanır.

Projelerin yaratıcıları, ancak ve ancak proje başarılı şekilde finanse edildiği takdirde destekleyicilerinin e-posta adreslerine erişebilir.

2. TEKNOLOJİ / GÜVENLİK
Daha iyi müşteri hizmeti sunmamızda bize yardımcı olması için web sitelerimizi ziyaret edenlerden bazen anonim bilgiler toplarız. Örneğin, kişinin bizi ziyaret ettiği etki alanlarını izleriz ve ziyaretçinin FONLABENİ web siteleri üzerindeki etkinliklerini ölçeriz, ancak bunları bilgilerin anonim kalmasını sağlayacak biçimde yaparız. Bu bilgiler bazen "clickstream data" (tıklatma akışı verisi) olarak adlandırılır. FONLABENİ ya da FONLABENİ adına çalışanlar, bu verileri, eğilimleri ve istatistikleri incelemek ve daha iyi müşteri hizmetleri sağlamamıza yardımcı olmak üzere kullanabilirler.Ayrıca, bir işlem ile ilgili olarak size ait kişisel verileri toplarken, o işlemle ilgili bazı bilgileri anonim formatta seçip çıkarabilir ve bunları "clickstream" veriler gibi diğer anonim bilgilerle birleştirebiliriz.Bu bilgiler, eğilimleri ve izlenen yolları anlamamıza yardımcı olmak üzere, yalnızca toplu düzeyde kullanılır ve incelenir. Bu bilgiler bireysel düzeyde incelenmez. İşlemlerinizin ayrıntılarının bu şekilde kullanılmasını istemezseniz "cookie”lerinizi devreden çıkarabilirsiniz.

Önceki paragraflarda sözünü ettiğimiz bilgileri, "cookies" gibi çeşitli teknolojileri kullanarak toplarız. "Cookie", bir web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilebilen, daha sonra bilgisayarınızda anonim bir etiket olarak saklanabilen, sizi değil bilgisayarınızı tanımlayan bir veri elemanıdır. Siteye yeniden döndüğünüzde size daha iyi hizmet verilebilmesi için, FONLABENİ ya da üçüncü kişi olan sağlayıcıları tarafından gönderilmiş "cookie"leri ya da diğer teknolojileri kullanır.

Tarayıcınızı, "cookie"yi almadan önce, kabul edip etmemeniz konusunda size bir uyarı yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızı "cookie"leri kapatacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız bazı web siteleri düzgün çalışmayabilir. FONLABENİ web sitesi, daha iyi müşteri hizmeti sağlayabilmek amacıyla bu siteleri daha iyi düzenleyebilecek web "beacon" ve diğer teknolojileri de kullanır. Bu teknolojiler, FONLABENİ'nin web siteleri içinde çeşitli sayfalarda yer alır. Ziyaretçi bu sayfalara eriştiğinde, bu ziyaretin, bizim ya da bizim sağlayıcılarımız tarafından işlenebileceği konusunda anonim bir uyarı yapılır. "Cookie" bilgilerinizi, bu sayfaları ziyaretinizle ilişkilendirmek istemezseniz, tarayıcınızı "cookie"leri kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

"Cookie"leri kapatırsanız, diğer teknolojiler bu sitelere yapılan anonim ziyaretleri tespit etmeye devam edecek, ancak bunlar tarafından yaratılan uyarılar diğer anonim "cookie" bilgileri ile ilişkilendirilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

2.1. Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması
Kişisel veriler yetkisiz kullanımdan, ifşadan, tahripten ve değişiklikten fiziksel, teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri aracılığıyla, verilerin işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek kazara veri kaybı veya verilerin zarar görmesi ya da yetkisiz erişim gibi risklerin gerektirdiği şekilde korunur.

Bu web sitesinin güvenliği, Güvenli Yuva Katmanı (“SSL”) teknolojisi tabanlıdır ve siz verilerinizi bize göndermeden önce tarayıcınızın bu verileri şifrelemesini sağlar. Belirttiğimiz tüm bu çabalara rağmen, halka açık Internet üzerinden hiçbir veri iletiminin %100 güvenliğini sağlamak mümkün değildir.

FONLABENİ’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, FONLABENİ’yi ziyaret etmesi ve kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

2.2. Açık Sistem
Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. her türlü bilginin, 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. FONLABENİ, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

3. GİZLİLİK KOŞULLARININ İHLALİ
FONLABENİ, gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların, Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu içinde geçerlidir.

4. GİZLİLİK KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK
FONLABENİ, gelişen şartlar dahilinde herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma, düzenleme yapma ya da ek koşullar getirme hakkını saklı tutar. Bu eklemeler, değişiklikler, düzenlemeler, ya da eklemeler ilan edilir edilmez web sitemizde yayınlanacak, ayrıca Kullanıcının kayıt esnasında vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda en etkin yöntemlerle bildirimler yapılacaktır. Bu yüzden Kullanıcıya ilgili gelişmelerin bildirilebilmesi için kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğru olması gerekmektedir; aksi takdirde her türlü sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Bu Site ve servislerinin, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanımı, gizlilik koşullarındaki değişikliklerin kabul edildiği anlamını taşır.

5. ÖZET
FONLABENİ, kullanıcılarının güvenliğini en yüksek seviyede tutabilmek için en yeni ve en iyi önlemleri sürekli araştırmakta ve etkin çözümlerini uygulamaya çalışmaktadır. Yasaların gerektirdiği hallerde ve söz konusu bilgilerin ifşa edilmesinin kendi haklarımızı korumak için veya bilgilerin iyi niyetle ifşa edilmesinin kanunlara uygun davranmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda kişisel tanımlama bilgilerinizi ifşa etme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Bize sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerin bir kısmını veya tamamını değiştirmek veya silmek için siteye kullanıcı olarak giriş yapın ve profilinizi güncellemenizi tavsiye ediyoruz.18 yaşını doldurmamış kişilerin FONLABENİ’yi tek başlarına kullanmalarına izin verilmez. Bu nedenle, işbu gizlilik politikası sitenin 18 yaşının altındaki kişilerce kullanımı hakkında herhangi bir hüküm içermez.

6. YASAL HÜKÜMLER
Bu gizlilik politikası, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezada yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu politikanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu politikadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Kullanıcı siteyi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder.

7. BİLGİ VE İLETİŞİM
FONLABENİ web sitesi gizlilik koşullarına ilişkin sorularınız için proje@fonlabeni.com adresinden bize ulaşabilir, müşteri ilişkileri bölümümüzle iletişime geçebilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz.Amacımız sizlere kaliteli ve güvenli bir hizmet sunabilmektir.